NewPerson

25 tekstów – auto­rem jest New­Person.

Za­nosi się śmiechem
Łapie małą rączką za brzuch
Op­ra­cowu­je pier­wszy kaczy chód
Za każdy oddech
Od­dam to co
Tyl­ko będzie
Chciał... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2018, 20:35

Poz­wa­lam sobie
Być zadowoloną
Ze spełnionych marzeń
Mających oczy w bar­wie czekolady... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2018, 23:25

Tak piękny
Sta­je się świat
Że każdy może
Na wiosnę
Poczuć się
Bogiem

I tworzyć
We włas­nych myślach
Od nowa
Świat
Tak kolorowy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2018, 22:02

Po­zos­tało nic...
Pus­tka, której nikt nie zapełni
A prze­cież trze­ba dalej
Być... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2018, 12:44

Mógł wciąż być lecz odszedł
Zbyt młodo
Zbyt szybko
Zbyt boleśnie
Nikt bliski
Lecz roz­budził odejściem bo­les­ne wspomnienia... 

myśl • 17 marca 2018, 13:58

Czym jest zem­sta przy przebaczeniu? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2018, 23:30

***M***
Dziś co­raz trud­niej mi żałować
Kiedy widzę jak wiele stra­ciłeś
Swoim czy­nem nieprzemyślanym... 

myśl • 25 lutego 2018, 03:32

Dziewiąty rok mi­ja szybciej
Nie mam już ty­le cza­su żeby myśleć
O tobie.
Widzę dziec­ko, które nie jest twoje
I oczy tak bar­dzo brązo­we za­miast niebieskie
Stra­ciłeś więcej niż Ci się wydawało... 

myśl • 24 lutego 2018, 10:43

*Chaos myśli*

Zbyt wiele na raz
Wspomnień
Zno­wu się zapadam
A wca­le jeszcze się nie zebrałam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2018, 22:46

Zgu­biłam się uciekając przed samą sobą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2018, 01:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 czerwca 2018, 20:35NewPerson do­dał no­wy tek­st Zanosi się śmie­chem Łapie małą [...]

20 kwietnia 2018, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

13 kwietnia 2018, 22:02NewPerson do­dał no­wy tek­st Tak piękny Sta­je się świat Że [...]

22 marca 2018, 20:07Moon G sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

22 marca 2018, 20:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Dziewiąty rok mi­ja szyb­ciej Nie [...]

22 marca 2018, 20:02Moon G sko­men­to­wał tek­st Czym jest zem­sta przy [...]

22 marca 2018, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

22 marca 2018, 12:44NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

17 marca 2018, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

16 marca 2018, 00:08Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Czym jest zem­sta przy [...]